Održano druženje MLAdih znanstvenika: Kamo odlaze mladi znanstvenici


U četvrtak, 23. listopada 2014., s početkom u 18.00 sati, održano je Druženje mladih znanstvenika u organizaciji mreže Mladih Znanstvenika i Radne skupine znanstvenih novaka sveučilišta u Zagrebu. Sastanku je prisustvovalo 35 mladih znanstvenika s ukupno 15  fakulteta i Instituta u Zagrebu. Druženje je započelo uvodnom riječi predsjednika MLAZ-a, Sanjina Mariona, u kojem je predstavio ciljeve i rad udruge te upozorio na položaj mladih znanstvenika i probleme s kojima se susreću. Uslijedila je diskusija o gorućim problemima, u okviru koje su razmatrani prijedlozi kako bi se problemima moglo pristupiti. Srž diskusije sadržan je u zaključcima druženja: 
  1. Povećati broj i uključenost članova MLAZ-a radi lakšeg i učinkovitijeg djelovanja. Naglasak je stavljen na uključenje novih članova.
  2. Ostvariti bolji protok informacija te razviti kvalitetan način informiranja mladih znanstvenika na Sveučilištima i Institutima te onih u privatnom sektoru. Kao rješenje predlaže se pretplata zainteresiranih (po mogućnosti svih mladih znanstvenika) na Google grupu MLAZ-a (za koju nije potrebno biti član udruge MLAZ) te redovito izvještavanje o događajima putem web-stranica.
  3. Poticati članove i ostale mlade znanstvenike na realizaciju vlastitih ideja i/ili rješavanje problema u suradnji s drugim članovima. Potiče se suradnja s MLAZ-om u prijavljuju na europske projekte.
  4. Poticati članove sa sličnim interesima (idejama) uključivanje u Radne skupine koje se aktivno bave rješavanjem konkretnih problema, realizacijom ideja za poboljšanje položaja mladih znanstvenika. Radne skupine predložene na Druženju su: Radna skupina za socijalni status mladih istraživača, Radna skupina za doktorski studij i usavršavanja, Radna skupina za mobilnost i međunarodnu suradnju, Radna skupina za politiku znanosti i visokog obrazovanja, Radna skupina za suradnju s privatnim sektorom.
  5. Raditi na kvalitetnoj komunikaciji između ključnih dionika unutar sustava znanosti i obrazovanja s ciljem unaprjeđenja kvalitete mladih znanstvenika, ali i njihovog položaja u sustavu.
  6. Ostvariti kvalitetan odnos s medijima (televizija, radio, novine), kako bi se javnost senzibilizirala za probleme mladih istraživača.