MLAZ sudjelovao na međunarodnoj Eurodoc/DOSz radionici u Debrecenu

Od 29. do 31. ožujka 2017. godine u organizaciji Eurodoc-a (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) i DOSz-a (Organization of Hungarian PhD and DLA candidates), održana je međunarodna radionica: „International Workshop on Career Development and Interdisciplinarity for Early Stage Researchers“ u Debrecenu (Mađarska). Kroz trodnevnu radionicu raspravljalo se o aktualnim problemima razvoja karijere te mogućnostima interdisciplinarnosti i mobilnosti mladih istraživača. Kroz tri tematske sekcije, raspravljalo se također i o razvoju vještina doktoranada koje su se pokazale nužnima za uvođenje u programe doktorskih studija. Neke od preporuka su da bi se doktorande trebalo osnažiti po pitanju socijalnih vještina, komunikacijskih vještina, nastavničkih kompetencija, istraživačke metodologije te projektnog menadžmenta. Predstavnici Udruge MLAZ: Fabio Faraguna, Katarina Novak, Marko Racar i Roko Blažic, sudjelovali su u radionicama te predstavili trenutnu situaciju u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja. U prezentaciji su se dotakli teme dostupnosti istraživačke karijere u Hrvatskoj te prepreka i poteškoća prije te nakon stjecanja stupnja doktora znanosti. Prema trenutnim nalazima MLAZovih anketa u Hrvatskoj je veća produkcija doktora znanosti, nego što su zahtjevi tržišta rada, što rezultira većom nezaposlenošću mladih znanstvenika te visokom odlaznom mobilnošću. Po završetku radionice članovi MLAZ-a sudjelovali su u internalnom sastanku Eurodoc-a, gdje je zaključeno kako će u narednoj godini rada Odbora biti naglasak na rješavanju, kroz radionice navedenih, aktualnih problema mladih istraživača.