Predstavnici MLAZ-a sudjelovali na EQAF-u 2017.

Predstavnici Mreže mladih znanstvenika u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje sudjelovali su od 23. do 25. studenoga 2017. godine na 12. Europskom forumu za osiguravanje kvalitete – EQAF 2017 u Rigi (Latvija): LINK.

Ovogodišnja tema Foruma bila je “Responsible QA: committing to impact”, u organizaciji ENQA, ESU, EUA i EURASHE. Članica Upravnog odbora Katarina Faraguna održala je predavanje “Rescuing a misinterpreted Bologna Reform: Quality Assurance of the Third Cycle in Croatia”. U izlaganju se osvrnula na trenutno stanje i kvalitetu doktorskih studija u Hrvatskoj te novitete i potencijalne neizravne probleme proizašle iz Bolonjskog procesa. Na sljedećem linku dostupna je cijela prezentacija: LINK

Po završetku prezentacije Đurđica Dragojević (predstavnica AZVO-a) i Fabio Faraguna (predsjednik MLAZ-a) održali su interaktivnu diskusiju s publikom o međunarodnim razlikama u sustavu visokog obrazovanja, kvaliteti doktorskih studija te utjecaju procesa akreditacije na unapređenje programa doktorskih studija.