Komentari MLAZ-a u sklopu javne rasprave kriterija za reakreditaciju doktorskih programa

Prenosimo komentare MLAZ-a u sklopu javne rasprave na temu Nacrta prijedloga dokumenta Načela i kriteriji reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studijskih programa kojeg provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Smatramo da navedena načela i kriteriji reakreditacije predstavljaju minimum kvalitete kojoj doktorski programi u Republici Hrvatskoj trebaju udovoljavati. Pozdravljamo inicijativu i dosadašnju provedbu od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje kao važan doprinos poboljšanju doktorskog obrazovanja u Hrvatskoj prateći europske trendove u doktorskom obrazovanju.

Prepoznajemo snage predloženih kriterija:

  1. težnja smanjenju studijskog udjela u doktorskom obrazovanju s ciljem prepoznavanja da doktorat nije još jedan dodatni studijski ciklus, nego prva faza profesionalne znanstvene karijere (Joint Declaration on Doctoral Training in Europe) u trajanju 3 – 4 godine (Salzburg recommendations)
  2. doprinosi prepoznavanju doktorata znanosti kao profesionalne aktivnosti koja doktorande svrstava u kategoriju mladih istraživača s pripadajućim pravima i odgovornostima (Salzburg recommendations)
  3. doprinosi promicanju zajedničke odgovornosti doktorskog programa (institucije), mentora i doktoranda unutar doktorskog programa (Salzburg recommendations)
  4. doprinosi uključivanju inovativnih struktura u smislu poticanja razvoja prenosivih i generičkih vještina (Salzburg recommendations) s ciljem udovoljavanja potrebama ekonomije utemeljene na znanju (EC Principles for Innovative Doctoral Training)
  5. doprinosi savjesnom i namjenskom ophođenju visokih učilišta u korištenju prihoda od školarina (na doktorskoj razini).

Prepoznajemo manjkavosti predloženih kriterija:

  1. neuključenost Povelje i Kodeksa o novačenju istraživača (EU Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) u kriterije za reakreditaciju doktorskih programa
  2. pretjerana ovisnost na samoevaluaciju u postupku reakreditacije doktorskih programa koja otvara mogućnost za neobjektivno prikazivanje postojećeg stanja. Smatramo kako je jedini mjerodavni način oslanjanje na neovisnu međunarodnu recenziju, no u skladu s financijskim mogućnostima pojedinih visokih učilišta.

Puni obrazac MLAZovog sudjelovanja u javnoj raspravi možete skinuti ovdje [PDF AZVO obrasca sudjelovanja u javnoj raspravi].