Okrugli stol na temu znanosti i gospodarstva te uloge mladih znanstvenika – 22. 10. 2015.

Okrugli stol organiziran od strane Mreže mladih znanstvenika i Europskog pokreta hrvatska održan je 22. listopada 2015. U Europskom domu Zagreb.

Sudionici okruglog stola bili su:

  • prof. dr. sc. Roko Andričević, zamjenik ministra (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
  • sc. Tomislav Radoš, pomoćnik ministra (Ministarstvo gospodarstva)
  • sc. Tome Antičić, ravnatelj (Institut Ruđer Bošković)
  • sc. Tea Žakula, poslijedoktorand (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb)

Dok je moderator bio dr. sc. Fabio Faraguna iz Mreža mladih znanstvenika.

Prilikom rasprave i odgovora za vrijem okruglog stola izneseni su sljedeći stavovi:

  • Trenutno gospodarstvo nema značajne potrebe za mladim znanstvenika.
  • Mladi znanstvenici trebaju bit usmjereni na samozapošljavanje.
  • Institut Ruđer Bošković kroz vlastitu suradnju s gospodarstvom usmjerava mlade znanstvenike prema gospodarstvu.
  • Međunarodno iskustvo doprinosi kasnijoj lakšoj zapošljivosti mladih znanstvenika.
  • Značajno treba povećat ulaganja u razvoj i istraživanje kako u javnom tako i u privatnom sektoru.