Aktivnosti

Radne skupine

Aktivnosti mreže MLAdih Znanstvenika su organizirane putem radnih skupina. MLAZ uvijek traži nove članove zainteresirane za uključenje u radne skupine! Za više informacija i uključivanje u neku radnu skupinu obratite nam se putem e-maila (rh.za1555914215lm@of1555914215ni1555914215).

Javni nastupi u medijima

Za dosadašnje aktivnosti pogledajte naše nastupe u medijima.

Ankete

Mreža mladih znanstvenika aktivno radi na proučavanju trenutnog sustava mladih znanstvenika u Hrvatskoj te na poboljšanju istoga.