Radne skupine

Za više informacija i uključivanje u neku radnu skupinu obratite nam se putem e-maila (rh.za1561377803lm@of1561377803ni1561377803).

Zašto sudjelovati u radu radnih skupina?

 • upoznajete nove ljude te stječete kontakte u različitim područjima
 • stječete iskustvo u raznim vještinama korisnim u akademskom i privatnom sektoru, koja nisu sastavni dio većine doktorskih studija, poput:
  • pisanja projekata
  • timskog rada
  • upravljanja projektima i vremenom

Radna skupina za politiku znanosti i visokog obrazovanja

 • Promicanje interesa mladih znanstvenika u RH putem:
  • dijaloga s donosiocima odluka (Ministarstvo, Sveučilišta, …) na temu zakonske regulative, politika zapošljavanja, doktorskih studija…
  • analiziranja trenutnog sustava doktoranada i poslijedoktoranada
 • Sudjelovanje u promicanju interesa HR mladih znanstvenika na EU nivou putem delegata u EURODOC-u

Radna skupina za umrežavanje mladih znanstvenika i privrede

 • intenziviranje suradnje između mladih znanstvenika i gospodarstva, kako bi se olakšao/omogućio njihov prijelaz iz akademske sredine u privredu.
 • Planirane aktivnosti su organiziranje susreta gospodarstva i mladih znanstvenika u obliku okruglog stola, tribine i konferencije s ciljem:
  • poticanja komunikacije i suradnje zainteresiranih strana
  • osvješćivanja potreba gospodarstva za poslijedoktorandima. Članovi radne skupine doprinose ostvarenju ovih ciljeva putem pisanja projekata, informiranja i aktiviranja poslijedoktoranada te komuniciranja s gospodarstvenicima i predstavnicima Ministarstva.
 • Aktivnosti se postižu putem projektnih prijava ciljanih na EU projektne pozive

Radna skupina za savjetovanje

Radna skupina za javne institute