Ankete

 Anketa o statusu mladih znanstvenika 2015

Anketu je ispunilo oko 1200 mladih znanstvenika koji su bili ili jesu polaznici doktorskog studija pri Sveučilištu u Zagrebu. Stavimo li odaziv ankete u kontekst važnih pitanja koja se u anketi postavljaju, u položaju smo značajno doprinijeti prepoznavanju i rješavanju problema s kojima se mladi znanstvenici suočavaju.

Anketom smo ispitali trenutno stanje mladih znanstvenika po pitanju: socio-ekonomskog statusa (životni standard, percepcija zdravlja), doktorskog studija, znanstveno-nastavnog rada(mobilnost,  nastavno opterećenje, mentorstvo) te perspektivu za zapošljavanje (zadovoljavanje uvjeta, ambicije za zapošljavanje u akademskom/privatnom/javnom sektoru).

Anketa je sastavljena od strane našeg tima koji je uključivao stručnjake iz područja uz vanjsku recenziju. Provedba ankete je izvedena putem SRCE servera koristeći popis od oko 5000 mladih znanstvenika koji su od 2010. nadalje bili povezani s doktorskim studijem Sveučilišta u Zagrebu. Svaki sudionik je dobio jedinstveni token koji je omogućavao jedno ispunjavanje ankete putem besplatnog LimeSurvey web servisa. U planu je širenje ankete i na druga hrvatska Sveučilišta.

Provedba ankete je isključivo rezultat volonterskog rada članova MLAZ-a.

Preliminarni rezultati ankete su prezentirani u sklopu okruglog stola “Ima li budućnosti za mlade znanstvenike u Hrvatskoj?” održanog 21. travnja.

Napomena: u slučaju korištenja rezultata ankete potrebno je iste citirati kao “Anketa o statusu mladih znanstvenika 2015, Mreža mladih znanstvenika, www.mlaz.hr

Dokumenti: