Upravni odbor

Upravni odbor

Upravni odbor MLAZ-a je izvršno tijelo koje organizira i koordinira aktivnosti udruge. Svi članovi Upravnog odbora su volonteri izabrani od strane Skupštine svih redovnih članova Udruge. Trenutni upravni odbor (2017./2018.) čine:

dr. sc. Fabio Faraguna, predsjednik

Fabio Faraguna rodom je iz Labina u Istri. Zaposlen je kao poslijedoktorand na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu na Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju. Bavi se istraživanjima  u području polimera, nanokompozita, goriva, biogoriva, maziva te nanofluida. U slobodno vrijeme planinari i putuje.

 

Viktorija Grgić, mag. ing. aedif., dopredsjednica

Viktorija Grgić završila je diplomski studij Teorija i modeliranje konstrukcija na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je kao asistentica na Zavodu za prometnice istog fakulteta. Njezini istraživački interesi uključuju teme iz održavanja i numeričkog modeliranja kolosiječne konstrukcije. U slobodno vrijeme bavi se streljaštvom i fotografijom.

  

Marko Racar, mag.ing.cheming., tajnik

Marko Racar diplomirao je kemijsko inženjerstvo 2015. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije nakon čega se na istom zapošljava kao asistent na Zavodu za fizikalnu kemiju te upisuje doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Bavi se membranskim procesima za obradu otpadnih voda te radi na projektu Izravna oporaba komunalne otpadne vode za navodnjavanje membranskim tehnologijama (ReHOHMem).

  

Morana Česnik, mag. ing. oecoing.

Rođena 1987. godine u Zagrebu. Nakon završetka preddiplomskog i diplomskog studija Ekoinženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 2011. godine, zapošljava se u Ini d.d. kao inženjer tehnologije u rafineriji nafte. 2015. godine mijenja radno mjesto te se zapošljava kao asistent na međunarodnom projektu Carbazymes u sklopu programa Obzor 2020 te upisuje doktorski studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Cilj projekta je pronalazak novih biokatalitičkih sintetskih puteva za proizvodnju farmaceutski aktivnih tvari i kemikalija široke potrošnje, kao alternativa klasičnoj kemijskoj sintezi koristeći enzime kao biokatalizatore. U sklopu doktorskog studija bavi se matematičkim modeliranjem i optimiranjem biokatalitičkih reakcija.

  

Katarina Faraguna, mag.psych.

Katarina Faraguna diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2014. godine upisala doktorski studij na Odsjeku za psihologiju. Tijekom doktorskog studija stipendiran joj je šestomjesečni boravak na Technische Universität-u u Dresdenu, gdje je provela doktorska istraživanja iz područja percepcije i motoričke reakcije na vidne podržaje različitog stupnja opasnosti i evolucijskog značaja. Kao psiholog volontirala je u raznim udrugama, savjetovalištu i školi te je radila u bolnici kao klinički psiholog (psihodijagnostika i kognitivna rehabilitacija osoba s traumatskom ozljedom mozga). U slobodno vrijeme bavi se fotografiranjem, grafičkim dizajnom, crtanjem i pisanjem pjesama, a kad traži životno nadahnuće najčešće je to uz filozofsku knjigu u nekom hobitskom ambijentu.

  

Mateja Čehulić, mag.soc.

Mateja Čehulić je 2014. završila dvopredmetni diplomski studij sociologije i pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 2015. godine upisala Poslijediplomski doktorski studij sociologije. Volontirala je te kao stručna suradnica radila u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, a od 2015. godine asistentica je na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Članica je Hrvatskog sociološkog društva te administrativna tajnica Revije za sociologiju. Njezini istraživački interesi uključuju teme iz područja sociologije prava i sociologije obrazovanja.

  

Martina Bogut, mag. oec.

(coming soon)