Upravni odbor

Upravni odbor

Upravni odbor MLAZ-a je izvršno tijelo koje organizira i koordinira aktivnosti udruge. Svi članovi Upravnog odbora su volonteri izabrani od strane Skupštine svih redovnih članova Udruge. Trenutni upravni odbor (2018./2019.) čine:

Viktorija Grgić, mag. ing. aedif., predsjednica

Viktorija Grgić završila je diplomski studij Teorija i modeliranje konstrukcija na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je kao asistentica na Zavodu za prometnice istog fakulteta. Njezini istraživački interesi uključuju teme iz održavanja i numeričkog modeliranja kolosiječne konstrukcije. U slobodno vrijeme bavi se streljaštvom i fotografijom.

  

Martina Bogut Barić, mag. oec., dopredsjednica

(coming soon)

  

Morana Česnik, mag. ing. oecoing, tajnica

Rođena 1987. godine u Zagrebu. Nakon završetka preddiplomskog i diplomskog studija Ekoinženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 2011. godine, zapošljava se u Ini d.d. kao inženjer tehnologije u rafineriji nafte. 2015. godine mijenja radno mjesto te se zapošljava kao asistent na međunarodnom projektu Carbazymes u sklopu programa Obzor 2020 te upisuje doktorski studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Cilj projekta je pronalazak novih biokatalitičkih sintetskih puteva za proizvodnju farmaceutski aktivnih tvari i kemikalija široke potrošnje, kao alternativa klasičnoj kemijskoj sintezi koristeći enzime kao biokatalizatore. U sklopu doktorskog studija bavi se matematičkim modeliranjem i optimiranjem biokatalitičkih reakcija.

  

Ivana Ljevak

(coming soon)

  

Ivan Dunđer

(coming soon)

  

Marko Pavlovski

(coming soon)